[MakerLab.vn] Street&Traffic Light

Report

Shared:2024-02-01

Last updated:2024-02-01

0

29

contact.makerlabvn

0M/ 0.7M

Introduction:

Đèn giao thông và đèn đường vẫn luôn là những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Tưởng chừng đơn giản nhưng những ứng dụng này khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tiện nghi hơn. Để hiểu được nguyên lí của những tiện ích quan trọng trên, chúng ta sẽ mô phỏng lại Đèn giao thông và đèn đường (Street & Traffic Light) bằng các sản phẩm phần cứng Robotics của MakerEdu.vn cùng những thao tác lắp đặt và lâp trình vô cùng đơn giản. ------------------- Thông tin chi tiết: https://www.makeredu.vn/den-giao-thong-va-den-duong-traffic-and-street-light/

Instructions:

Bộ thiết bị gồm 2 phần chính: đèn giao thông và đèn đường. - Đèn giao thông: đèn sẽ chạy lần lượt chạy đèn xanh (15s), đèn vàng (3s), đèn đỏ (15s) và hiện đếm ngược trên màn hình. - Đèn đường: khi ánh sáng thu được qua cảm biến giảm tới một mức cho trước thì đèn sẽ bật lên, ngược lại, khi lượng ánh sáng tăng qua mức ấy thì đèn sẽ tắt. Trong suốt quá trình, thông số biểu thị mức độ sáng được hiện trên màn hình.

Favorite