National Anthem of the Transvaal

Report

Shared:2023-12-04

Last updated:2024-03-09

5

372

National_Anthems_and_More

0M/ 0.1M

Introduction:

When Transvaal has succeed from the tribes in Africa. A few years later in 1875, this anthem was adopted. The short lived anthem was colonised by the British Empire and later gained independence. But soon, It was recolonised by the British Empire. An national anthem of the Transvaal/South African Republic. Previous: https://planet.mblock.cc/project/2811809 Next: https://planet.mblock.cc/project/2811809 Lyrics: Kent gij dat volk vol heldenmoed en toch zo lang geknecht? Het heeft geofferd goed en bloed voor vryheid en voor recht. Komt burgers! laat de vlaggen wapp’ren, ons lijden is voorbij; roemt in die zege onzer dapp’ren: Dat vrije volk zijn wij! Dat vrije volk, dat vrije volk, dat vrije, vrije volk zijn wij!

Instructions:

If you've expereinced an glitch by music error, use computer instead or press the green flag again.

Favorite