Chosen Land

Report

Shared:2023-10-18

Last updated:2024-05-12

5

379

National_Anthems_and_More

0M/ 0.1M

Introduction:

This anthem was the first anthem in Asia that still used 'till today. After their independence, the first lyrics is in Spanish, then later English and today the anthem was used as the Filipino lyrics. An national anthem of the Philippines Historical lyrics is found at the instructions page Filipino lyrics: (1956-Now) Bayang Magiliw, Perlas ng Silanganan Alab ng puso Sa dibdib mo’y buhay Lupang Hinirang, Duyan ka ng Magiting, Sa manlulupig Di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, Sa simoy at sa langit mong bughaw, May dilag ang tula At awit sa paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo’y Tagumpay na nagniningning; Ang bituin at araw niya, Kailan pa ma’y di magdidilim Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta, Buhay ay langit sa piling mo, Aming ligaya, na pag may mang-aapi, Ang mamatay nang dahil sa iyo.

Instructions:

Below, historical lyrics of the year is inaccurate, I will change it if is wrong. After thet independence the lyrics was given in Spanish. Spanish lyrics: (1898-1901(?)) Tierra adorada Hija del sol de Oriente, Su fuego ardiente En ti latiendo esta. ¡Patria de amores! Del heroismo cuna, Los invasores No te hallarán jamás. En tu azul cielo, en tus auras, En tus montes y en tu mar Esplende y late el poema De tu amada libertad. Tu pabellón, que en las lides La victoria iluminó, No vera nunca apagados Sus estrellas y su sol. Tierra de dichas, del sol y de amores, En tu regazo dulce es vivir. Es una gloria para tus hijos, Cuando te ofenden, por ti morir. -------------------------- During the American rule, they adopted the lyrics as English in 1938 English lyrics: (1938-1946) Land of the morning, Child of the sun returning, With fervor burning, Thee do our souls adore. Land dear and holy, Cradle of noble heroes, Ne'er shall invaders, Trample thy sacred shore. Even within thy skies and through thy clouds, And o'er thy hills and sea. Do we behold the radiance, Feel the throb of glorious liberty. Thy banner, dear to all our hearts, Its sun and stars alight. O, never shall its shining field, Be dimmed by tyrant's might! Beautiful land of love, O land of light, In thine embrace 'tis rapture to lie. But it is glory ever, when thou art wronged, For us, thy sons, to suffer and die. -------------------------- After the independence, Philippine anthem is now in filipino. O sintang lupa, Perlas ng Silanganan; Diwang apoy kang Sa araw nagmula. Lupang magiliw Pugad ng kagitingan, Sa manlulupig Di ka papaslang. Sa iyong langit, simoy, parang Dagat at kabundukan, Laganap ang tibok ng puso Sa paglayang walang hanggang. Sagisag ng watawat mong mahal. Ningning at tagumpay; Araw't bituin niyang maalab Ang s'yang lagi naming tanglaw. Sa iyo Lupa ng ligaya't pagsinta, Tamis mabuhay na yakap mo, Datapwa't langit ding kung ikaw ay apihin Ay mamatay ng dahil sa iyo. -------------------------- If you've expereinced asynchronisation or delays, use computer instead or press the green flag again.

Favorite