State Anthem of the Ukrainian SSR

Report

Shared:2023-10-19

Last updated:2024-03-22

4

373

National_Anthems_and_More

0M/ 0.1M

Introduction:

Like other republics from the Soviet Union, Ukraine had is own state anthem. Adopted in 1949, de facto replaced the anthem in 1991 and de jure replaced the anthem in 1992. An state anthem of the Ukrainian SSR. Previous: https://planet.mblock.cc/project/2960993 Main country: https://planet.mblock.cc/project/2960993 Lyrics: 1. Zhivi, Ukraiino, prekrasna i silna, – V Radjans’kim Sojuzi ty czastja znaishla. Mizh rivnymy rivna, mizh vilnymy vilna, Pid sontsem svobody, jak tsvit roztsvila. Slava Sojuzu Radjanskomu, slava! Slava Vitczizni naviky-vikiv! Zhivi, Ukraiino, radjanska derzhavo, V edynij rodyni narodiv-brativ! 2. Nam zavzhdy u bytvach za dolju narodu Buv drugom i bratom rosijs’kij narod. Nas Lenin poviv peremezhnym pohodom Pid praporom Zhovtnja do svitlych vysot. Slava Sojuzu Radjanskomu, slava! Slava Vitczizni naviky-vikiv! Zhivi, Ukraiino, radjanska derzhavo, V edynij rodyni narodiv-brativ! 3. My slavym trudom Batkivczynu mogutnju, Utverzhduem pravdu bezsmertnych idej. U svit komunizmu – veliczne maibutne Nas Lenin’ska partija mudro vede. Slava Sojuzu Radjanskomu, slava! Slava Vitczizni naviky-vikiv! Zhivi, Ukraiino, radjanska derzhavo, V edynij rodyni narodiv-brativ!

Instructions:

If you've expereinced an glitch by music error, use computer instead and press the green flag again.

Favorite