Kde domov můj?

Report

Shared:2023-10-03

Last updated:2023-10-03

2

284

National_Anthems_and_More

0M/ 0.1M

Introduction:

Translated as "Where is My Home?" on Czech. On the start of the year 1993, Czechoslovakia has splitted over to Czechia and Slovakia. As so, The anthem, lyrics and language has also splitten up. An National anthem of the Czech Republic. Previous: https://planet.mblock.cc/project/3035941 Lyrics: Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká domov můj, země česká domov můj!

Instructions:

If you've expereinced an glitch by music error, use computer instead or press the green flag again.

Favorite