State Anthem of the Lithuanian SSR

Report

Shared:2023-09-30

Last updated:2024-03-02

6

430

National_Anthems_and_More

0M/ 0.1M

Introduction:

Like other republics from the Soviet Union, Lithuania had is own state anthem. The previous anthem "Tautiška giesmė" was banned due to anti-communist until 1990. He was the last baltic country to adopt the new state anthem. A state anthem of the Lithuanian Soviet Socialist Republic (1950-1990) Previous: https://planet.mblock.cc/project/2960993 Next: https://planet.mblock.cc/project/3340723 Main country: https://planet.mblock.cc/project/2960993 Lyrics: 1. Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė, Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai. Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra, Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai. Tarybų Sąjungoj šlovingoj, Tarp lygių lygi ir laisva, Gyvuok per amžius, būk laiminga, Brangi Tarybų Lietuva! 2. Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią, Padėjo kovoj didi rusų tauta. Mus Partija veda į laimę ir galią, Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta. Tarybų Sąjungoj šlovingoj, Tarp lygių lygi ir laisva, Gyvuok per amžius, būk laiminga, Brangi Tarybų Lietuva! 3. Tėvynė galinga, nebijom pavojų, Tebūna padangė taiki ir tyra. Mes darbu sukursim didingą rytojų, Ir žemę nušvies komunizmo aušra. Tarybų Sąjungoj šlovingoj, Tarp lygių lygi ir laisva, Gyvuok per amžius, būk laiminga, Brangi Tarybų Lietuva!

Instructions:

If you've expereinced an glitch by music error, use computer instead and press the green flag again.

Favorite