State Anthem of the Estonian SSR

Report

Shared:2023-08-31

Last updated:2024-02-21

3

286

National_Anthems_and_More

0M/ 0.1M

Introduction:

Like other republics from the Soviet Union, Estonia had is own state anthem. This anthem was adopted after the World War II (Or maybe the Third Reich surrendered). An state anthem of the Estonia SSR (Soviet Socialist Republic). However, this anthem was a state, so it's part of a Soviet Union. Previous: https://planet.mblock.cc/project/2726748 Next: https://planet.mblock.cc/project/3522439 Main country: https://planet.mblock.cc/project/2960993 Lyrics: 1. Jää kestma, Kalevite kange rahvas, ja seisa kaljuna, me kodumaa! Ei vaibund kannatustes sinu vahvus, end läbi sajanditest murdsid sa ja tõusid õitsvaks sotsialismimaaks, et päikene su päevadesse paista saaks. 2. Nüüd huuga, tehas, vili, nurmel vooga, sirp, lõika, alasile, haamer, löö! Nõukogu elu, tuksu võimsa hooga, too õnne rahvale, me tubli töö! Me Liidu rahvaste ja riike seas sa, Eesti, sammu esimeste kindlas reas! 3. Sa kõrgel leninlikku lippu kannad ja julgelt kommunismi rada käid. Partei me sammudele suuna annab ja võidult võitudele viib ta meid. Ta kindlal juhtimisel kasva sa ja tugevaks ning kauniks saa, me kodumaa!

Instructions:

If you've expereinced an glitch by music error, use computer instead and press the green flag again.

Favorite