PL: Tabliczka mnożenia UK: Multiplication table

Report

Shared:2020-06-08

Last updated:2020-06-28

1

986

franekkar10280

0M/ 0.1M

Introduction:

PL: Gdy klikniesz na pandę zada ci 10 pytań z tabliczki mnożenia do 100. Po teście mówi ile zadań zostało poprawnie rozwiązane. UK: When you click panda it ask you 10 questions from multiplication table to 100. After test ask how much exercises has been correctly resolved.

Instructions:

PL: Tylko musisz kliknąć na pandę i wpisywać. UK: only you have to click panda and write

Favorite